лого на добър спа хотел Персенк

бЛОГ

Общи условия на съвместна игра на SPA хотел Персенк***** и БК Горна Баня ООД

По повод наближаващия празник на любовта и виното, решихме да зарадваме двама от вас със страхотна SPA почивка. Незабравим уикенд или два мързеливи делнични дни в уюта, комфорта и 5-звездния лукс на SPA хотел Персенк*****. Минерална вода, кристално чист планински въздух, много добро настроение и всичко това в сърцето на Родопите!

Споделете ни какво ви накара да се влюбите и отбележете своята половинка, за да и напомните, колко много я обичате!

Ще изтеглим печелившия на 10 февруари в 18.00 часа!

Вижте пълните правила на играта от тук:

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK ИГРА „Какво ви накара да се влюбите?“

І. Общи условия:

1. Настоящите общи условия за участие (правилата) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта „Какво ви накара да се влюбите?“.
2. Организатори на „Какво ви накара да се влюбите?“ и администратори на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта са „СПА хотел Персенк“ и „Бутилираща компания Горна Баня“.
3. Организаторите си запазват правото да допълват и променят официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата, в която се провежда играта.

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА.

1. Играта се провежда от 17.01.2022 г. до 10.02.2022 г. включително („Период на провеждане“).
2. „Какво ви накара да се влюбите?“ се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
3. Информация за печелившите участници ще се публикува на страницата не по-късно от 11.02.2022 г.

III. Право на участие.

1. Право на участие в „Какво ви накара да се влюбите?“ има всяко физическо лице.
2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
3. Не се допуска участието на служители от „СПА хотел Персенк“ и „Бутилираща компания Горна Баня“.

Организаторите публикуват на избрана Facebook страница условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите. Всеки, който желае да участва в играта, трябва да напише под поста на играта във Facebook коментар с отговор на въпроса „Какво ви накара да се влюбите?“ и да отбележи своята половинка.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторите си запазват правото да одобряват чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата. Администраторът от страна на организаторите има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронва авторитета и достойноството на организаторите или някой от останалите участници в играта.

IV. Награда. Теглене и получаване на наградата

1. Един победител ще спечели уикенд за двама в 5-звездния SPA хотел Персенк в град Девин. Уикендът ще включва две нощувки за двама, закуски, вечери и достъп до SPA центъра на хотела.
3. Не се допуска размяна на наградата срещу парична сума или друг вид предметна награда.
4. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници.
5. Спечелилите участници се обявяват на Facebook страницата, в срок определен от организаторите или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта.
6. За да получат наградата, спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с организаторите на „Какво ви накара да се влюбите?“ като изпрати лично съобщение на Facebook страницата. Ако организаторите не получат от уведомения участник лично съобщение, както и ако печелившият участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.
7. Наградата се предоставя от „СПА хотел Персенк“.
8. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи: – ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник; – ако не се свърже с нас в срок до 5 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;
9. В случай на невъзможност от страна на организаторите да предоставят, която и да е от наградите по причини, за които не отговарят, организаторите си запазват правото да наградят печелившия/те участник/ци с друг вид награда.

V. Отговорност

1. Организаторите не носят отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
2. Организаторите не са отговорени за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в играта, когато тази невъзможност е извън техния контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, организаторите си запазват правото да дисквалифицират съответния участник и да го лишат от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.
4. Организаторите на играта не са длъжени да водят кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.

VI. Изменение и допълнение на официалните правила на играта

Организаторите си запазват правото да изменят и допълват настоящите официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата.

VII. Предсрочно прекратяване на играта

Организаторите имат неотменимото право да прекратят играта по всяко време, като обявят това във Facebook страницата.

VIII. Други

1. С включването си в играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите официални правила и съгласен с условията.
2. С включването си в играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата. Участниците могат да се свържат с организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата. Игрите обявени от организаторите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. С включването си в игрите участниците предоставят информация на организаторите, а не на Facebook.

ДЕВИН Прогноза за времето

Топ оферти

Получавайте първи
най-добрите оферти!

ЗАЩО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ДИРЕКТНО ПРЕЗ САЙТА?

ПРЕДИМСТВА