лого на добър спа хотел Персенк

бЛОГ

Какво се е случило преди Цветница и Великден?

В навечерието сме на едни от най-големите Християнски празници. Първият от тях е Цветница или Връбница. Всички знаем с какво се свързва този празник – с влизането на Исус в Ерусалим и с посрещането му с върбови клонки и с възгласите „Осанна!”. Но предполагаме, че малцина от нас знаят за дните които предхождат Цветница. В тези дни Исус е предрекъл предстоящите мъки, на които ще бъде подложен и своята смърт. Но през тези дни е разказал едни от своите най-впечатляващи притчи. Някои от тях са валидни и в днешни дни. Днес ще ви пресъздадем три от тях.

Притча за алчния

Първата е за един господар, чийто най-приближен слуга му дължал голяма сума пари. След като дълго време не му се издължавал господарят решил и наредил да продадат слугата, жена му и децата му и така да си вземе дълга. Но слугата му се примолил толкова искрено, че господарят решил да го помилва.

Слугата излязъл от покоите на Господаря и първия човек когото видял бил един негов длъжник. Длъжникът на слугата му дължал стократно по-малка сума от тази която слугата дължал на господаря. Щом слугата видял своя длъжник той се нахвърлил върху него пребил го и му дал срок да му върне дължимото до два дни. Когато приближени на господаря видяли тази сцена те му разказали всичко. Господарят казал на слугата: „Аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над този човек както аз се смилих на тебе?” След това господарят наредил да се изпълнят всички негови заповеди спрямо слугата. Така били продадени той, жена му и децата му.

Притча за богатия младеж

Другата притча, която искаме да ви припомним е тази за срещата на Исус с един младеж два дни преди Цветница. Той дошъл при Исус и го попитал: „Учителю, какво добро да сторя за да имам вечен живот?” Исус му казал да се придържа към божите заповеди. Младежът му отговорил: „Към кои заповеди? Към тия ли? Не убивай! Не прелюбодействай! Не кради! Не лъжесвидетелствай! Обичай ближния си като себе си! Не лъжесвидетелствай! Та аз още от дете ги спазвам. Това достатъчно ли е за да имам вечен живот? Иисус му отговорил: „Ако искаш да бъдеш съвършен иди продай имота си и го дай на сиромасите и ще имаш вечен живот.” Но младежът като чул тия думи си отишъл наскърбен защото имал много имоти.

Исус казал на учениците си: „Мъчно ще влезе богаташ в небесното царство. По-лесно е камила да мине през иглени уши отколкото богаташ да влезе в Божието царство.”

Притча за завистниците

Третата причина, която желаем да ви разкажем в навечерието на Цветница и Великден е следната: Един стопанин решил да наеме хора които да работят на лозето му. Наел една група работници, които започнали да работят срещу договорена надница. След три часа наел друга група хора, които имали нужда от пори. Пратил и тях на лозето и така на всеки три часа наемал по една група от хора, които стояли безработни на площада. В края на деня наредил да извикат най-първо тези които последни започнали работа. Платил им уговорената надница, след това на следващата група и последно извикал работниците които започнали работа първи. И на тях платил същата надница. Те възроптали и го попитали: „Как така стопанино? Това не е справедливо. Ти даде толкова пари на тези, които започнаха последни работа колкото и на нас които започнахме първи.

Тогава стопанинът им отговорил: „Приятели, аз не ви онеправдавам. Не се ли договорихме с вас да ви заплатя тази надница?! Не ми ли е позволено да направя със своето каквото поискам?! Или вашите очи са завистливи защото аз съм добър?” Така последните ще бъдат първи. А първите – последни.

Да се замислим и да вършим добри дела не само в навечерието на големите Християнски празници, но и през цялата година.

ДЕВИН Прогноза за времето

Топ оферти

Получавайте първи
най-добрите оферти!

ЗАЩО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ДИРЕКТНО ПРЕЗ САЙТА?

ПРЕДИМСТВА