лого на добър спа хотел Персенк

бЛОГ

Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** и Термален Аквапарк Персенк!

Спечели уикенд + VIP шатра в първите дни от отварянето на ТЕРМАЛЕН АКВАПАРК ПЕРСЕНК (01.07 – 17.07.2022г.) с предварително записване.
Участвай като тагнеш в коментар с кого би искал да посетиш SPA hotel PERSENK*****.
Период на играта – 06.06 – 26.06.2022г.
Успех на всички!

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK и INSTAGRAM ИГРАТА “Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** и Термален Аквапарк Персенк!”

І. Общи условия:
1. Настоящите общи условия за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта “Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** и Термален Аквапарк Персенк!”.
2. Организатор на “Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** и Термален Аквапарк Персенк!” и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е ,,СПА хотел Персенк‘‘ ООД.
3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата и Instagram профила.

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
1. Играта се провежда от 06.06.2022 г. до 22.06.2020 г. („Период на провеждане”).
2. “Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** Термален Аквапарк Персенк!” се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
3. Информация за печелившия участник ще се публикува на страницата и профила не по-късно от 18:00 часа на 24.06.2020 г.

III. Право на участие
1. Право на участие в “Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** Термален Аквапарк Персенк!” има всяко физическо лице, което е над 18 години.
2. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
3. Не се допуска участието на служители от ,,СПА хотел Персенк‘‘ ООД.
Организаторът публикува на своята Facebook страница и Instagram профил условията за участие в играта, наградата/наградите към нея, периода на участие и датата на теглене на победителя/победителите. Всеки, който желае да участва в играта, трябва да тагне под поста на играта във Facebook или Instagram в коментар, с кого би искал да посети SPA hotel PERSENK*****.
2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата и Instagram профила. Администраторът от страна на организатора има правото да сваля всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания и уронва авторитета и достойноството на организатора или някой от останалите участници в играта.

IV. Награда. Теглене и получаване на наградата
1. Един печеливш участник ще спечели уикенд за двама + VIP шатра в първите дни от отварянето на ТЕРМАЛЕН АКВАПАРК ПЕРСЕНК (01.07 – 17.07.2022г.) с предварително записване.
2. Не се допуска размяна на наградата срещу парична сума или друг вид предметна награда.
3. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници.
4. Спечелилият участник се обявява на Facebook страницата и Instagram профила, в срок определен от организатора или най-късно един ден след изтичане на периода упоменат в условието на играта.
5. За да получи наградата, спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с организатора на “Стани VIP гост на SPA hotel PERSENK***** Термален Аквапарк Персенк!”
като изпрати лично съобщение на Facebook страницата или Instagram профила.
Ако организаторът не получи от уведомения участник лично съобщение, както и ако печелившият участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите правила от страна на избрания за печеливш участник, той губи правото да получи наградата си.
6. Наградата се предоставя от “СПА хотел Персенк” ООД.
7. Участникът губи правото си да получи наградата в следните случаи:
– ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени от спечелилия участник;
– ако не се свърже с нас в срок до 5 дни от датата, на която е бил уведомен, че е печеливш;
8. В случай на невъзможност от страна на организатора да предостави, която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, организаторът си запазва правото да награди печелившия/те участник/ци с друг вид награда.

V. Отговорност
1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата или Instagram профила, невъзможност за публикуване на съдържание, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата и Instagram профила. Също така използваният от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на наградата да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.
4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.

VI. Изменение и допълнение на официалните правила на играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата и Instagram профила.
VII. Предсрочно прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата и Instagram профила.

VIII. Други
1. С включването си в играта, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите официални правила и съгласен с условията.
2. С включването си в играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата и Instagram профила. Участниците могат да се свържат с организатора, чрез лично съобщение във Facebook страницата или Instagram профила. Игрите обявени от организатора не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да е било начин от Facebook или Instagram и не следва да се свързват с тях. С включването си в игрите участниците предоставят информация на организатора, а не на Facebook или Instagram.

ДЕВИН Прогноза за времето

Топ оферти

Получавайте първи
най-добрите оферти!

ЗАЩО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ДИРЕКТНО ПРЕЗ САЙТА?

ПРЕДИМСТВА