fbpx

Водата и чудесата на една страна

Туризмът в България е един от водещите отрасли в икономиката на страната. Като туристическа дестинация, тя е с ясно разпознаваема национална идентичност, със съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред петте топ дестинации в Централна и Източна Европа. В българската икономика туризмът е стабилен фактор, който чрез постоянно оптимизиране на процесите ще допринася за:

  • Увеличение в БВП – от 12 на 18%;
  • По-висока трудова заетост между 300 и 500 хил. (постоянно и временно заети);
  • Развитие на малкия и среден бизнес;
  • Опазване на околната среда и съхраняване на богатото културно-историческо наследство.
  • Хидро-минералните ресурси имат голямо значение за развитието на страната. Минералните води в България имат голям дебит, с температура от 13 до 103°С. Физико-химическият им състав ги нарежда сред най-лековитите води в Европа. За балнеолечебни цели сега се използват не повече от 1/3 от наличните води. Големите резерви на топла минерална вода позволяват да се развиват и други стопански функции – предимно топлофицирането на курортите, оранжерийно производство с прекрасни плодове и зеленчуци, бутилиране на минерална вода.
  • Главното предимство на България, което я прави уникален здравен термален център, в преднина и отличие от повечето други големи здравни дестинации в Европа (развити обикновено само около едно-две находища), е наличието на множество термални зони с предостатъчен дебит и разнообразни физико-химически свойства и лечебни качества на минералните води, лечебната кал и лугата. Комплексното използване на това предимство е изключителна възможност за развитие.

Съвременните научни изследвания в България, както и в други балнеологични страни,  доказват лечебно-профилактичните възможности на минералните води при редица болестни и предболестни състояния при човека. Става ясно, че те  способстват за по-бързото и в някои случаи цялостно отстраняване на болестите или вредните последици от  основни неблагоприятни явления в условията на съвременния начин на живот. Много са научните и клинично-парктичните медицински наблюдения, доказващи това. Преди всичко се доказа, че чрез своята многокомпонентност, минералните води оказват общо благоприятно въздействие върху целия организъм. Те могат да имат стимулиращ, общоукрепващ или релаксиращ ефект. Локалният им ефект се дължи предимно на присъствието на някой химичен елемент.

Така напр. се изяснява, че минералните води, съдържащи калций  или серни съединения, могат да окажат благотворно влияние при заболявания на опорно-двигателния апарат, при алергии от различно естество или да способства за отстраняване на някои вредни агенти от организма (доказано при работници в различни токсични производства  – при работа с аерозоли от тежки метали, химически агенти и др.). Установено е, че флуорните минерални води са високо ефективни профилактични средства за предпазване от зъбен кариес и остеопороза. Продължителни научно-практични наблюдения доказват ефективността на слабоминерализираните води, като най-широко разпространени в България, при заболяванията на отделителната, храносмилателната и ендокринната системи. Има доказателства, потвърждаващи възможността на радоновите и магнезиевите минерални води да регулират показателите на мастната обмяна и да редуцират телесното тегло.

Изясни се  ролята на йодно-бромните минерални води при смутена функция на щитовидната жлеза и за ограничаване развитието на атеросклерозата. Интересни се оказват наблюденията относно възможността  на въглекиселите минерални води за укрепване на сърдечно-съдовата система и нормализиране на артериалното налягане. При неврози и стресови състояния се оказват ефективни магнезиевите и бромните минерални води. Има данни за възпрепятстването на преждевременното остаряване на организма от приемане на минерални води, съдържащи метасилициева киселина.

Създадени са методики с хидрокарбонатно-сулфатни води, които нормализират  дейността на храносмилателните  и отделителните органи и намаляват хиперурикемията, като рисков фактор при сърдечно-съдовите заболявания. Съдържащите желязо и арсен  води са олезни при анемични състояния и за скъсяване срока на възстановителния стадий след преболедуване. Научни наблюдения доказват, че радоновите минерални води  регулират обмяната на веществата и имат  активираща роля в жизнените процеси. Апробирани са значими балнеологични методики, базирани на спецификата на минералните води при болестите на съвременната цивилизация. Особено важно е доказателството, че някои ингредиенти от минералните води, освен локално въздействие върху отделните органи и системи,  подпомагат оздравителния процес  на целия организъм и повишават неговата жизненост и имунитет.

За разлика от медикаментите те нямат странични неблагоприятни ефекти, което ги прави предпочитани лечебно-профилактични средства при редица заболявания. Поради това, че отделните химични елементи в минералните води се намират в йонно състояние, те оказват своя ефект в 2.5-3 пъти по-малки количества. Така се намалява риска от неблагоприятните им странични действия. Все повече в света нараства тенденцията синтетичните лекарствени средства да бъдат заменяни с биопродукти, към които се числят и минералните води. Установено е, че лицата, провеждащи активна и насочена балнеопрофилактика и балнеолечение в условията на балнеокурорта, след завръщането си по домовете поддържат форма на добро здраве дълго време.

Съвременните научни изследвания в България, както и в други балнеологични страни,  доказват лечебно-профилактичните възможности на минералните води при редица болестни и предболестни състояния при човека. Става ясно, че те  способстват за по-бързото и в някои случаи цялостно отстраняване на болестите или вредните последици от  основни неблагоприятни явления в условията на съвременния начин на живот. Много са научните и клинично-парктичните медицински наблюдения, доказващи това. Преди всичко се доказа, че чрез своята многокомпонентност, минералните води оказват общо благоприятно въздействие върху целия организъм. Те могат да имат стимулиращ, общоукрепващ или релаксиращ ефект.

Локалният им ефект се дължи предимно на присъствието на някой химичен елемент. Така напр. се изяснява, че минералните води, съдържащи калций  или серни съединения, могат да окажат благотворно влияние при заболявания на опорно-двигателния апарат, при алергии от различно естество или да способства за отстраняване на някои вредни агенти от организма (доказано при работници в различни токсични производства  – при работа с аерозоли от тежки метали, химически агенти и др.). Установено е, че флуорните минерални води са високо ефективни профилактични средства за предпазване от зъбен кариес и остеопороза.

Продължителни научно-практични наблюдения доказват ефективността на слабоминерализираните води, като най-широко разпространени в България, при заболяванията на отделителната, храносмилателната и ендокринната системи. Има доказателства, потвърждаващи възможността на радоновите и магнезиевите минерални води да регулират показателите на мастната обмяна и да редуцират телесното тегло. Изясни се  ролята на йодно-бромните минерални води при смутена функция на щитовидната жлеза и за ограничаване развитието на атеросклерозата. Интересни се оказват наблюденията относно възможността  на въглекиселите минерални води за укрепване на сърдечно-съдовата система и нормализиране на артериалното налягане.

При неврози и стресови състояния се оказват ефективни магнезиевите и бромните минерални води. Има данни за възпрепятстването на преждевременното остаряване на организма от приемане на минерални води, съдържащи метасилициева киселина. Създадени са методики с хидрокарбонатно-сулфатни води, които нормализират  дейността на храносмилателните  и отделителните органи и намаляват хиперурикемията, като рисков фактор при сърдечно-съдовите заболявания. Съдържащите желязо и арсен  води са олезни при анемични състояния и за скъсяване срока на възстановителния стадий след преболедуване. Научни наблюдения доказват, че радоновите минерални води  регулират обмяната на веществата и имат  активираща роля в жизнените процеси. Апробирани са значими балнеологични методики, базирани на спецификата на минералните води при болестите на съвременната цивилизация. Особено важно е доказателството, че някои ингредиенти от минералните води, освен локално въздействие върху отделните органи и системи,  подпомагат оздравителния процес  на целия организъм и повишават неговата жизненост и имунитет. За разлика от медикаментите те нямат странични неблагоприятни ефекти, което ги прави предпочитани лечебно-профилактични средства при редица заболявания. Поради това, че отделните химични елементи в минералните води се намират в йонно състояние, те оказват своя ефект в 2.5-3 пъти по-малки количества. Така се намалява риска от неблагоприятните им странични действия. Все повече в света нараства тенденцията синтетичните лекарствени средства да бъдат заменяни с биопродукти, към които се числят и минералните води. Установено е, че лицата, провеждащи активна и насочена балнеопрофилактика и балнеолечение в условията на балнеокурорта, след завръщането си по домовете поддържат форма на добро здраве дълго време.

Девин

Местоположение и комуникации на курорта. Балнеоклиматичен курорт, щедро надарен от природата с изобилни минерални води и красива природа. Разположен е живописно и амфитеатрално в Централните Родопи на 710-780 m. надморска височина. През градчето протича р. Девинска, която е приток на голямата р. Въча. Девин е свързан с редовни автобусни линии с градовете Пловдив (през Кричим или Пампорово), Смолян и Гоце Делчев. Като балнеоложки курорт функционира от миналия век, но има археологически данни, че той е съществувал още от римско време.

Природни лечебно-профилактични фактори.

Климатът на курортния град е преходно-континентален, омекотен от средиземноморското влияние. Средната годишна температура е +10.50С, при средна януарска –1.50С и средна юлска +160С. Лятото е топло, но не горещо, а зимата умерено студена. Планинските възвишения, които го ограждат, го предпазват от студените северни ветрове. Въздухът е изключително чист и мирише на бор. Със своите качества климатът допринася за възстановяване и укрепване на организма. Затова се счита, че той е лечебно-профилактичен фактор.

Освен климата, минералната вода (за справка и данните в ПРИЛОЖЕНИЕТО) е основен лечебно-профилактичен фактор в курорта. Съществуват 4 хидротермални източника с близка физико-химична  характеристика. Различават се по температура (от 370С до 440С). Общият им дебит е много голям (83 l//s). Минералната вода принадлежи към слабоминерализираните (0.22 g/l) и е с висока алкалност (pH 9.4). Характеризира се като флуорна (4.6 mg/l), хидрокарбонатно-натриева(101-73 mg/l), със съдържание на радон (140.6 Bq/l) и метасилициева киселина (24 mg/l).

Приложение и използваемост на лечебно-профилактичните фактори. Минералната вода, в съчетание с благоприятния климат, е подходяща за лечение и профилактика на редица заболявания. При външно приложение минералната вода може да се използва при заболяванията на: опорно-двигателен апарат: остеоартроза, възпаление на ставите, меките тъкани и свързочния апарат, травматични и следфрактурни състояния; периферна нервна система – радикулити, плексити, неврити, дискова болест и др.; половата система – гинекологични възпалителни заболявания и стерилитет; сърдечно-съдовата система – хипертонична болест и исхемична болест на сърцето. Минералната вода е особено подходяща за балнеолечение и балнеопрофилактика при питейна употреба при заболяванията на: бъбречно-отделителна система – бъбречно-каменна болест и пиелонефрит; храносмилателна система – стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни смущения; обменно-ендокринни нарушения – диабет и и някои професионални интоксикации. Чрез инхалации е полезна при възпалителните и алергичните дихателни заболявания. Тя е особено подходяща за балнеопрофилактика при остеопороза и зъбен кариес. Може да се използва за спортна и обща профилактика и за закаляване на организма.

Минералната вода е основен лечебен фактор в курорта и има много ценен физико-химичен състав. Тя е с ниска минерализация (1.76 g/l), с много висока температура (76oC), леко кисела реакция (pH 6.6) и голям дебит (17 l/s). Характеризира се като флуорна (6.9 mg/l), силициева (122 mg/l), въглекисела (449 mg/l), хидрокарбонатно-сулфатно-хлоридно-натриева (757-334-47-364 mg/l), калциево-магнезиева (64-11 mg/l), със съдържание на радон (14.8 Bq/l), литий (1.9 mg/l) и желязо (0.1 mg/l).

Приложение и използваемост на минералната вода. Тя е подходяща за външно приложение най-вече при заболявания на: опорно-двигателен апарат – остеоартроза, възпалителни процеси на ставите, меките тъкани и свързочния апарат, травматично-ортопедични състояния; периферна нервна система – неврити, плексити, радикулити, дискова болест и функционални нервни заболявания – неврози, неврастении и депресия;  сърдечно-съдова система – атеросклероза и състояние след тромбофлебит; кожа – възпалителни и алергични заболявания; полова система – възпалителни заболявания и стерилитет. Полезна е за  иригации при стоматологични заболявания, както и при гинекологични. С успех може да се приложи чрез инхалации при възпалителни и алергични дихателни заболявания. Полезна е за спортно-профилактични цели.

Състав и свойства на минерална вода „Девин” 

А. Състав

АНИОНИ    mg/l    mmol/l    eg%   КАТИОНИ   mg/l   mmol/l    eg%
F                   4.00 0.211 5.983   NH4+ 0.00 0.000 0.000
Cl                  3.54 0.100 2.838   Li+ 0.042 0.006 0.212
Br                   0.00 0.000 0.000   Na+ 63.50 2.762 96.98
J                     0.00 0.000 0.000   K+ 0.72 0.018 0.647
SO42-              23.04 0.240 13.36   Ca2+ 1.20 0.030 2.103
CO32-               30.00 0.500 28.42   Mg2+ ‹ 0.050 0.000 0.000
HCO3             104.00 1.705 48.45   Fe+ ‹ 0.030 0.000 0.000
HSiO3            1.82 0.024 0.671   Mn2+ ‹ 0.010 0.000 0.000
HS                0.00 0.000 0.000          
NO3            0.00 0.000 0.000          
NO2               0.00 0.000 0.000          
HPO42-  0.00 0.000 0.000          

 

Микрокомпоненти ( mg/l )
Арсен  ‹ 0.010   Олово ‹ 0.010
Антимон ‹ 0.005   Селен ‹ 0.010
Кадмий ‹ 0.003   Живак ‹ 0.001
Хром ‹ 0.010   Манган ‹ 0.100
Мед ‹ 0.010   Барий ‹ 0.050
Никел ‹ 0.020   Бор  0.13
      Цианиди ‹ 0.010

 

Радиологични показатели
Обща α – аквивност ‹ 0.003 Bq/l
Обща β – активност 0,08±0,02 Bq/l
Радий226 0.07±0.03 mBq/l
Тритий ‹ 1.22 Bq/l
Естествен уран ‹ 0,000020±0.000005 mg/l
Обща индикативна доза 0.0143±0.0061 mSv/year

 

Микробиологични показатели
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при от 20 до 22ºС за 72ч. 0 КОЕ/см3
Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 37ºС за 24ч. 0 КОЕ/см3
Колиформи при 37 и 44.5ºС 0/250см3
Ешерхия коли при 37 и 44.5ºС 0/250см3
Ентерококи ( фекални стрептококи) 0/250см3
Сулфитредуциращи клострициди 0/50см3
Псеудомонас аеругиноза 0/250см3

 

Общата минерализация на водата е 0.280 g/l. Характеризира се като хипертермална, с ниска минерализация, хидрокарбонатна натриева и флуорна, съдържаща метасилициева киселина, без санитарни химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 2004г., изм. и доп. бр. 22 от 2005г., бр. 54 от 2006г. и бр. 66 от 2008г.)

Б. Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят основно от нейната ниска минерализация и от наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, както и персистирането на метасилициева киселина в колоидно състояние. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Установява се лекостепенно намаляване на хиперацидитета на стомашния сок, стимулиране кинетиката на жлъчните пътища и повишаване диурезата. Наличието на метасилициева киселина в колоидно състояние потенцира антивъзпалителния и детоксичен ефект на водата. Наличието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. При продължително използване на водата с тази цел (месеци, години), количеството на приемания флуор не трябва да надвишава 1.5 mg/дневно.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след дитотрипсия и др.); метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет); остеопороза от различен произход и др.

За питейното балнеолечение и балнеопрофилактика е необходимо спазването на строго определени методики и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания – артрозоартрити, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилартрит и др.); на периферната нервна система (радикулити, плексити, полиневрити, дископатии и др.); на вътрешните органи (на пикочоотделителна система – хронични пиелонефрити с или без калкулоза, цистити, уретрити и др.; на гастроинтестиналния тракт – хронични гастрити, ентероколити, холецистити и хепатити и др.); гинекологични (хронични аднексити, ендометрити, функционални нарушения на менструалния цикъл и др.); дерматологични (хронични неспецифични дерматити).

 

Времето

x
Call Now ButtonРезервирай сега